Satın Al


Satın Al Formu


Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz. • Firma Bilgileri

 • Yetkili Bilgileri

 • Satış Sözleşmesi

 • ENTEGRESEPET E-TİCARET ANA SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar:

  Bu sözleşme E-ticaret sisteminin niteliklerini açıklamakta ve Projeişleri Bilgi İşlem ve Yazılım Sistemleri(İş bu sözleşmede ENTEGRESEPET olarak anılacaktır) Adres : Çınar Mah. İslam Kerimov Martı Tower No:1 Kat 19 D:1901 Bayraklı İzmir - Karşıyaka vergi dairesi 50530454736 ile E-ticaret paketini kullanan kişi/kurum Yukarıda adı girilen (bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasındaki görev, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri belirlemektedir.

  2. Sözleşmenin Konusu

  Bu sözleşme internet ortamında çalışan elektronik ticaret sistemi ENTEGRESEPET ile ilgili hizmet, içerik ve kullanım koşulları, kurulum, eğitim ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak çalışmaların bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder. Sözleşmenin başlangıç tarihi MÜŞTERİ ‘nin sözleşmeyi kabul edip formu doldurmayı tamamladığı tarihtir.

  3.Hizmet tanımı

  ENTEGRESEPET tüketiciye satış sistemlerini kapsamaktadır. ENTEGRESEPET web sunucuda sistem kurulduktan sonra MÜŞTERİYE web sunucusu ve 256 bit SSL tahsis edilmektedir. Bu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ ‘nin teknik problemlerle ilgili telefon/mail desteği alma hakkı bulunmaktadır. ENTEGRESEPET E-ticaret sisteminin fiyatı, yıllık / aylık ödemesi satış formunda belirtildiği gibidir. ENTEGRESEPET sistemi yukarıda listelenen tüm işlevleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren -1(Bir)- yıllığına MÜŞTERİ ‘nin kullanımına sunulmaktadır. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca belirlenen web adresinde sistemi internet üzerinden müşterilerine sunabilir ve sitede içerik ve görsel yönetim yapabilir. MÜŞTERİ sisteme devam etmek istemez ise bu sözleşmede belirlenen kurallar çerçevesinde hizmeti almak istemediğini bildirir, hizmet sözleşmeye uygun olarak sonlandırılır ve veri tabanında MÜŞTERİYE ait tüm bilgilerin kopyası MÜŞTERİYE teslim edilerek sistemden silinir. Web sitesindeki tüm görsel veriler MÜŞTERİ'ye 15 gün içerisinde teslim edilir. Arıza durumunda sistem 4 saat içerisinde çalışır duruma getirilir. ENTEGRESEPET'in müdahelesi ve kontrol dışı sebeplerden dolayı bu sürenin uzaması durumunda ENTEGRESEPET sorumlu değildir. Örnek olarak herhangi bir nedenden dolayı e-ticaret sitesinin ip numarasının değişmesi durumunda bankaların sanal pos için tanımlı ip noyu değiştirme süresi ENTEGRESEPET'in müdahale yetkisi dışındadır.

  4. Alınan Hizmetler ve fiyatlar

  Paket/Hizmet aylık ve yıllık peryodik olarak ödenmek üzre iki şeçenek sunulmaktadır ve MÜŞTERİ bu seçeneği dilediğinde Aylık ödemeden Yıllık ödemeye geçiş yapabilir, ancak yıllık ödemeden aylık ödemeye geçişte ödemede sunulan iskonto ödenen ücretten düşülerek hesaba alınır.

  5.Kapasite Aşımı ve Versiyon yükseltme

  ENTEGRESEPET sistemi MÜŞTERİ'ye sağlanan kapasitenin aşılması durumunda, daha üst bir sunucuya geçişini aradaki fiyat farkını ödeyerek yapacaktır. Eğer yeni bir versiyon çıktığında MÜŞTERİ, yeni versiyona geçmek ister ise yeni verisyon paket fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilir.

  6.Gizlilik

  ENTEGRESEPET MÜŞTERİ ‘ye bu sözleşme kapsamında sağladığı hizmetlerden dolayı MÜŞTERİ ‘nin, ortaklarının veya çalışanlarının tüm özel ve gizli bilgilerinin ve MÜŞTERİ ‘ye ait olan tüm diğer veri ve içeriklerin güvenliğini taahhüt eder. ENTEGRESEPET özel ve gizli bilgilerin MÜŞTERİ ‘nin ve ENTEGRESEPETİN ‘in ilgili personellerinin haricinde ilgisiz kişilerce görülmemesinden, kopyalanmamasından ve ilgisiz kişilerle paylaşılmamasından sorumludur. ENTEGRESEPET hem teknik olarak hem de idari olarak özel ve gizli bilgilerin güvenliğini garanti etmektedir. Taraflar kendilerine diğer taraftan yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edeceklerdir. Bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan, yürürlükteki mevzuat gereği veya herhangi bir savcılık ve mahkeme kararıyla açıklanması istenecek olan bilgiler bu kapsama girmez. Gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler. ENTEGRESEPET‘in MÜŞTERİ ‘nin önceden iznini alarak kendi müşterisi olduğunu açıklamaya yetkili bulunmaktadır.

  7.Sözleşmenin feshi

  Taraflardan herhangi biri sözleşme süresinin bitimine (30) gün kala karşı tarafa yazılı olarak bildirim yaparak süre bitiminde hizmetin sonlandırılmasını isteyebilir. Yazılı bildirim bilgi@entegrekobi.com eposta hesabına eposta ile veya 90 850 885 01 16 numaralı faksına faks ile veya şirket adreslerine mektupla yapılabilir. (30) gün süre kalana kadar taraflardan herhangi birinin yazılı bildirimi olmadığı sürece sözleşme ve hizmetler otomatik olarak -1(Bir)- yıl uzar.

  8.Genel Yükümlülükler

  MÜŞTERİ, ENTEGRESEPET E-ticaret sistemi hizmetini ve web sunumunu T.C. Hukuk ve Anayasası çerçevesinde kullanacak ve yayını özel izne tabi yazılı ve görsel metaryel bulundurmayacağını kabul eder. ENTEGRESEPET, MÜŞTERİ'nin servislerini kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta ile alınan veya gönderilen bilgi , resim, yazı vs.den doğan veya doğacak olan maddi veya menevi zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacak, sorumluluk MÜŞTERİ' ye ait olacaktır. ENTEGRESEPET sistemin sürekliliği ve doğacak olan teknik sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Kontrol dışı oluşabilecek sebeplerden ENTEGRESEPET'in sunucuları ve sunucuların hattı dışında oluşacak telekom şirketi kesintilerinden sorumlu tutulamaz. MÜŞTERİ aldığı ENTEGRESEPET paket yazılımını ve bunun sunum hizmetini ENTEGRESEPET ile birlikte 1 yıllık / aylık sunum hizmetini de ilk bir yıl içinde satın almış sayılır ve bu sunum hizmetini başka bir servis sağlayıcıya taşıyamaz. ENTEGRESEPET hizmet alıcının (MÜŞTERİ) bankalarla olan sanalpos hizmeti ve kendi satış yaptığı müşterileriyle oluşabilecek teknik promlemleri gidermekle yükümlüdür fakat oluşabilecek ticari problemlerden sorumlu değildir . Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı meydana gelebilecek değişiklik ve düzenlemelerden ENTEGRESEPET sorumlu olmayacaktır. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, ENTEGRESEPET ‘ten bu sözleşme tahtında aldığı hizmetleri, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun ENTEGRESEPET ‘in önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara devredemez, kiralayamaz, kullandıramaz veya paylaştıramaz .